درباره ما

«WE MADE IT»

مجموعه صنایع دستی نیم وال با هدف توسعه و ترویج خرید محصولات فرهنگی وصنایع دستی ایرانی و حمایت از تولیدات ایرانی و دانش آموختگان و اساتید این رشته هنری تاسیس گردید.

تمامی محصولات گالری نیم وال توسط داشجویان و استادید دانشگاه هنر طراحی و ساخته شده است