به دلیل افزایش 20 درصدی هزینه های پستی از سوی شرکت پست، تمامی مرسولات نیم وال به صورت سفارشی ارسال می شود.